โดรนเพื่อการทำเกษตร

    มีการทำนายอนาคตของโดรนกับการเกษตร จากผู้เชี่ยวชาญ ทำนายว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ยอดขายในอุตสาหกรรมของโดรน 80% จะมาจากการเกษตร อีก 10 ปีข้างหน้า การเกษตรไทยจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรกลทั้งหมดในต่างประเทศก็มีการใช้โดรนเริ่มทำการเกษตรบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการพ่นยา หว่านเมล็ดพันธ์ หว่านปุ๋ย การตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกเพื่อวิเคราห์หาการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละจุด ในอนาคตหากเกิดเหตุการร์ขาดแคลนแรงงาน โดรนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆภายในการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้ประหยังเวลา ประหยัดต้นทุน ทำงานได้เยอะเพื่อยกระดับการเกษตรไทย