เกษตรแนวตั้ง Vertical Farm

Sky-Greens-e1455178589193

    การเกษตรแนวตั้ง หรือ Vertical Farm หมายถึง การปลูกพืชเป็นชั้น ๆ มีการให้น้ำ ธาตุอาหาร และแสงโดยการควบคุมจากมนุษย์ โดยผ่านระบบอัฉริยะต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทำให้ได้ผลผลิตที่มากกว่า ปลอดภัย ควบคุมง่าย ปลูกในโรงเรือนที่มีหลังคา มีตาข่ายป้องกันแมลงเข้ามากัดกินผลผลิต ปลูกพืชได้โดยไม่จำกัดฤดูกาล และสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในอีก 50 ปี ข้างหน้าการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรนั้นจะทำให้พื้นที่ในการเพาะปลูกไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งการปลูกพืชแบบแนวดิ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางรอดของปัญหานี้