อควาโปนิกส์ Aquaponics สมดุลธรรมชาติระหว่างพืชและปลา

    อควาโปนิกส์ Aquaponics หมายถึง การปลูกพืชโดยควบคู่กับการเลี้ยงปลา โดยใช้หลักการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพืชกับตัวปลาเอง พืชจะใช้น้ำเสียจากปลามาเป็นสารอาหาร โดยน้ำเสียจะถูกดูดวนผ่านหินกรองลงมาที่รากของพืช และน้ำก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเป็นการถ่ายน้ำใหม่ ปลาก็ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำที่สะอาดด้วยครับ ระบบนี้จะทำเป็นน้ำวนกลับไปกลับมา แทบจะไม่ได้ทิ้งน้ำเลย ในไทยเริ่มมีบ้างแล้วครับ แต่ยังไม่ค่อยแพร่หลายนัก การเลี้ยงปลาจะเป็นตัวกำหนดปริมาณของพืชครับ เช่น ปลานิล 50-60 ตัว ต้องให้อาหาร 60-100 กรัม และเหมาะกับพื้นที่เพาะปลูกพืชประมาณ 3-4 ตารางเมตร โดยทุกส่วนต้องสัมพันธ์กันทั้งหมด โดยส่วนใหญ่แล้วควรปลูกกับพืชที่กินใบเป็นหลัก