วิธีเพาะต้นอ่อนทานตะวัน สู่มืออาชีพ

sunflower

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. ถาดสำหรับปลูก 

  2. ดิน (ดินสำหรับต้นอ่อน หรือดินจากร้านขายต้นไม้ก็ได้)

  3. เมล็ดทานตะวัน

ขั้นตอนที่ 1 นำเมล็ดแช่น้ำ 4-6 ชม. ระหว่างแช่จะมีฟองอากาศซึ่งเกิดจากน้ำเข้าไปในเมล็ด หลังจากนั้นเทน้ำออก

ขั้นตอนที่ 2 นำเมล็ดบ่มในผ้าขนหนู ประมาณ 18-20 ชม. ทุก ๆ 5 ชม. ให้คนกลับไปกลับมา เมล็ดจะเริ่มงอกเป็นตุ่ม ๆ  แสดงว่าเริ่มเพาะได้แล้ว ให้เรานำดินใส่ถาดที่เตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 3 โรยเมล็ดลงดิน โดยไม่ให้หนา หรือบางจนเกินไป

ขั้นตอนที่ 4 โรยดินกลบบาง ๆ และรดน้ำพอชุ่ม

ขั้นตอนที่ 5 นำถาดมาซ้อนกันประมาณ 1 คืน หลังจากนั้นให้นำถาดออกมารดน้ำตามปกติ

ขั้นตอนที่ 6 แยกถาดออกไว้ในร่ม รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

ขั้นตอนที่ 7 เข้าสู่วันที่ 3 รดน้ำต่อวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น 

ขั้นตอนที่ 8 เข้าสู่วันที่ 4 รดน้ำบาง ๆ เพื่อให้ดินหลุดจากใบ สามารถเริ่มเก็บเมล็ดที่ติดใบออกได้ รดน้ำเช้า-เย็นต่อ

ขั้นตอนที่ 9 เข้าสู่วันที่ 5 รดน้ำต่อเช้า-เย็น 

ขั้นตอนที่ 10 เข้าสู่วันที่ 6-7 รดน้ำเช้า-เย็นปกติ และนำออกมารับแสงในวันที่จะตัด ต้นจะเริ่มเขียว สามารถตัดได้ในวันที่ 6-7 หรือมากกว่าก็ได้ แล้วแต่ความยาวของต้น