วิธีปลูกหญ้าหวานสำหรับสัตว์เลี้ยง

    หญ้าหวานอิสราเอลหรือเนเปียร์อิสราเอลสำหรับเลี้ยงสัตว์นั้น ตามที่ได้ศึกษามาพบว่ามีโปรตีนมากถึง 20% เมื่อเทียบกับเนเปียร์ที่มีโปรตีนเพียงแค่  10% เท่านั้นเอง และสามารถตัดมาให้สัตว์กินได้เลยโดยไม่ต้องสับ เมื่อนำมาเลี้ยงสัตว์ปรากฏเคี้ยวง่าย หวาน กรอบ ฯ สัตว์กินแล้วจะติดใจ เป็นที่มาของการเรียกว่า หญ้าหวาน และเป็นที่นิมยมนำมาเลี้ยงสัตวือย่างแพร่หลายขึ้น โดยมีวิธีการปลูก

การปลูกหญ้าหวาน

  • เตรียมท่อนพันธุ์โดยทำการสับให้เหลือท่อนละ 5-6 ปล้อง
  • ระยะห่างการปลูก 1*1 เมตร
  • ใช้จอบขุดดินลึกประมาณ 10 ซม.
  • วางท่อนพันธุ์ลงดิน กลบดินแล้วใช้มือกดแน่นพอประมาณ
  • การให้น้ำ ให้อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง แล้วแต่ความชื้น