วิธีขยายน้ำ EM สำหรับใช้ในการเกษตร

jam-428094_1280

ประโยชน์ของปุ๋ยน้ำชีวภาพในการเกษตร

      ช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตดี ป้องกันความเสียหายจากโรคและแมลง และช่วยปรับสภาพความเป็นกรด เป็นด่างในดิน ทำให้สภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ และให้อากาศอย่างเหมาะสม เพราะหัวเชื้อ EM จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นอาหารแก่พืชและพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. หัวเชื้อ EM        1 ลิตร
  2. กากน้ำตาล        1 ลิตร
  3. น้ำเปล่า            20 ลิตร ควรเป็นน้ำฝน แต่ถ้าใช้น้ำปะปาควรใส่อ่างทิ้งไว้ 1-2 วัน
  4. ถังสำหรับบรรจุแบบมีฝาปิด

ขั้นตอนในการทำ

1. เทน้ำเปล่าลงในถังที่เตรียมไว้

2. เทกากน้ำตาลและหัวเชื้อ EM ลงถังเล็ก ใช้ไม้คนให้เข้ากันก่อน

3. เมื่อละลายแล้ว ให้เทลงในถังน้ำที่เราเตรียมไว้ และคนอีกรอบให้เข้ากัน

4. ใช้ภาชนะตักใส่ถังที่จะหมัก แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย ตอนนี้มีกลิ่นหอมมาก

5. ใช้เวลา 2-3 วัน ให้เปิดฝาเพื่อระบายแก๊สออก คนให้เข้ากันเล็กน้อยแล้วปิดฝาตามเดิม พอหมักครบ 2 สัปดาห์ ถ้าเปิดดูมีฝ้าขาว ๆ แสดงว่าจุลินทรีย์ขยายตัวแล้ว

6. ใช้ไม้คน หรือปิดฝาเขย่าให้เข้ากัน ก็สามารถนำไปใช้ได้เลย