รีวิวหนังสือเกษตรอินทรีย์ ภาคปฏิบัติ 2

    หนังสือเกษตรอินทรีย์ ภาคปฏิบัติ 2 ของอาจารย์อธิศพัฒธ์ วรรณสุทธิ์ เป็นหนังสือที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่อยากลงมือทำเกษตรอินทรีย์ เนื้อหาต่างออกไปจากเล่ม 3 พอสมควร (แต่ก็มีเนื้อหาที่คล้ายกันบางส่วน) เนื้อหาจะเน้นไปอีกเรื่องใหญ่ ๆ ที่ต่างจะเล่ม 3 คือ กฏเกณฑ์และเรื่องราวมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การใช้เป็นแนวทางในการทำเกษตรอินทรีย์ เหนือสิ่งอื่นใด การอ่าน 10 รอบก็ไม่เท่าการลงมือทำแค่ครั้งเดียว เมื่ออ่านแล้วเราจะต้องลงมือปฏิบัติเพื่อให้เราได้เจอกับประสบการณ์จริงที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ