รีวิวหนังสือวางแผนปลูกมะละกอให้ออกในช่วงแพง

    เหมาะสำหรับผู้ที่คิดอยากจะเริ่มปลูกมะละกอ เนื้อหาแน่นมาก หรือสำหรับผู้ที่ปลูกมะละกออยู่แล้วอยากได้แนวทางในการต่อยอดเรื่องการทำตลาด ส่วนเนื้อหาเรื่องการปลูกมะละกอจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ส่วนที่พูดถึงการปลูกมะละกอที่เป็นขั้นพื้นฐานความรู้ต่าง ๆ และส่วนที่ 2 คือเรื่องราวของผู้ที่ปลูกมะละกอจนประสบความสำเร็จที่มาแชร์เรื่องราวให้ได้ฟัง สามารถนำเอาไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์จริงได้เลย ซึ่งเนื้อหาในหนังสือก็จะเป็นเพียงแนวทางในการปรับใช้ ผู้ใช้จึงเลือกเอาสิ่งที่มีประโยชน์นำไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุด