ปศุสัตว์ส่งเสริมเลี้ยงแพะ

     ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี 2561-2565 ได้วางแนวทางการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ ซึ่งเป็นทางเลือกอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะใช้พื้นที่เลี้ยงไม่มาก มีพื้นที่แค่ 1 งานก็เลี้ยงได้ เนื่องจากสามารถปล่อยให้หากินพืชอาหารในธรรมชาติทั้งไม้พุ่ม กระถิน และหญ้า “เมื่อซื้อไปเลี้ยง หลังแพะเพศเมียอายุ 8-12 เดือน สามารถจับคู่ผสมพันธุ์ จากนั้นอีก 5 เดือน แม่แพะจะให้ลูกครอกละ 1-2 ตัว เมื่อลูกแพะอายุ 8 เดือน สามารถขายให้กับตลาด กลุ่มพ่อค้า ที่รวบรวมแพะส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้ มาเลเซีย และประเทศกัมพูชา ซึ่งราคารับซื้อน้ำหนักเฉลี่ย 20-25 กก. (ราคา กก.ละ 120 บาท) หรือตัวละ 2,400-3,000 บาท”