นมลดปล่อยคาร์บอน

dFQROr7oWzulq5FZX95MF397jg3m5Z3cKY5DYXYxIWdSJSllkNcwJxgqrvNeWljuF1b

    บริษัทนมใหญ่ที่สุดของโลก ที่มีเจ้าของเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในเดนมาร์ก, สวีเดน, เยอรมนี และอังกฤษ จำนวน 10,300 ราย วางแผนเตรียมลดการปล่อยคาร์บอนลง 30% ในทศวรรษหน้า เพื่อตอบสนองผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคและช่วยลดการปล่อยคาร์บอน ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น