ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไรในยุค Thailand 4.0

มีการปรับและพัฒนาสินค้าของเราสู่ตลาดให้เป็นที่นิยมในยุค Thailand 4.0 อย่างไร

        ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจำนวนมากเพื่อขายส่งโรงงาน มาเป็นการทำตลาดของตัวเองโดยผ่านช่องทาง Social media หรือ Website สร้างเรื่องราวเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่ทำอยู่แล้ว นำออกมาเผยแพร่ออกไปสู่ผู้บริโภคเพื่อเป็นการเปิดตลาด โดยทำให้เห็นถึงขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มผลิต เก็บเกี่ยว แพคบรรจุ มีการวางแผนการผลิตให้เหมาะกับฤดูกาลและตรงกับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ ออกแบบแพคเกจให้ทันสมัย สร้างแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สร้างระบบการค้นหาและจัดส่งให้สะดวกและรวดเร็ว จนกระทั่งส่งสินค้าให้ถึงมือของผู้บริโภคโดยตรง ทั้งหมดนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรในยุคเก่ามาเป็นเกษตรกรในยุค Thailand 4.0 นั่นเอง