ชวนเกษตรกร...จับตาศัตรูพืชตัวร้าย

dFQROr7oWzulq5FZYADYUogVpk63fQeu1U35ZryCkwtEvNVIcSDl2UTeqgMSHkVLGE7

    อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า ได้รับการยืนยันจากศูนย์พืชผักโลก และศูนย์เพื่อการเกษตรและวิทยาศาสตร์ ชีวภาพนานาชาติ การระบาดของหนอนผีเสื้อใบมะเขือเทศในภาคเหนือของพม่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    ในการติดตามและแก้ไข เพราะตัวหนอนดันใบมะเขือเทศจัดเป็นแมลงศัตรูระดับโลก เพราะมันสามารถทำลายสร้างความเสียหายและทำลายพืชผลทางเศรษฐกิจมากมาย