จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำเกษตร

     จุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ ช่วยทำให้ดินร่วนซุย ช่วยสลายวัตถุอินทรีย์ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ตรึงไนโตเจน ปรับสมดุลให้ดินเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช ฯ และที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยของคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ เพราะจุลินทรีย์นั้นมีประโยชน์มากมายมหาศาล หลักๆของจุลินทรีย์ที่เป็ฯที่นิยมและมีประโยชน์แก่พืช คือ

1.จุลินทรีย์อีเอ็ม EM

2.จุลินทรีย์หน่อกล้วย

3.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

4.จุลินทรีย์จาวปลวก