กากมะพร้าวเหลือทิ้งมีค่า

dFQROr7oWzulq5FZYSRn0r1pooaxELN3SEyyqJxvJ3xV0a6axy284T9A2jFxlTquS6N

    ด้วยกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ มีปัญหาของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก ในแต่ละวัน แค่เฉพาะโรงงานขนาดใหญ่แห่งเดียว มีกากมะพร้าวเหลือทิ้งวันละ 2,000-3,000 กก. และยังมีน้ำหางกะทิที่ปล่อยทิ้งวันละ 7,000 ลิตร จึงสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม  จึงได้ทำการค้นคว้าวิจัยและได้เป็นผลิตภัณฑ์มา 4 แบบ วุ้นสวรรค์จากน้ำหางกะทิ น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหางกะทิผสมสมุนไพรซอสปรุงรสจากน้ำหางกะทิ มี 2 สูตร รสเค็มกับรสหวาน ที่หมักด้วยเชื้อราบริสุทธิ์สายพันธุ์ที่มีปริมาณกรดอะมิโนสูงถึง 2 เท่า ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของที่จะทิ้งและยังมาสร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้นได้อีก