พาเที่ยวงานเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     โดยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดงานวันเกษตรประจำเป็นทุกปี โดยจะจัดในช่วงปลายเดือนมกราคมไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนใหญ่แล้วภายในงานจะมีสินค้ามากมายมาวางจำหน่าย เช่น พืชพันธุ์ทางการเกษตรทั้งของมหาวิทยาลัยเองและจากที่อื่นๆมาวางจำหน่ายด้วยเช่นกัน ,อาหาร ,สินค้าเบล็ตทั่วไป  โดยส่วนใหญ่แล้วพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่นำมาจำหน่ายจะมีมากมายหลายอย่างให้เลือกชมเลือกซื้อและบางอย่างเป็นพืชที่แปลกตาด้วย เป็นงานที่คนรักพืชพรรณต้องไปไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง