หัวข้อข่าวอัพเดต

ผงกล้วยดิบ

MERS

โรคเมอร์ MERS ตามข่าว MERS...มาเล่า สรุปการประชุม VDO Conference เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคทางเดินใจตะวันออกกลาง(MERs CoV) ครั้งที่ 2/2558 วันที่ …

ไข้เลือดออกมียุงเป็นพาหนะ

ไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหนะ ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณะ โรคไข้เลือดออสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบบ่อยในเด็กต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2-8 …

คลิปวิดีโอ